Velja íslensku Chose English

Um Navis

Um Navis Ehf.

starfsmenn

Verkfræði- og ráðgjafarfyrirtækið NAVIS ehf var stofnað 21. mars árið 2003. Stofnendurnir höfðu áratuga reynslu úr mismunandi fyrirtækjum sem tengdust sjávarútvegi, skipahönnun og margvíslegum öðrum verkefnum í þessum geira. Í ársbyrjun 2004 sameinuðu NAVIS og verkfræðistofan Fengur krafta sína og úr varð Navis-Fengur, sem fljótlega breyttist aftur í NAVIS, er þeir síðarnefndu tóku alfarið yfir reksturinn. Starfsemi NAVIS hvílir þannig á traustum grunni sem lagður hefur verið á löngum tíma af sérfræðingum í hönnun og skipaverkfræði. Fyrirtækið sinnir fyrst og fremst þjónustu sem tengist skipum, skipasmíðastöðvum, útgerðum, fiskvinnslufyrirtækjum og skyldum rekstri. Starfsmenn NAVIS búa yfir mikilli reynslu og yfirgripsmikilli þekkingu í faginu sem þeir hafa öðlast við nám og störf bæði hérlendis og víða erlendis.

NAVIS hefur annast nýhönnun á ólíkum gerðum skipa, flestum gerðum fiskiskipa svo sem togurum, nóta- og flotvörpuskipum, frysti- og fullvinnsluskipum og línu- og handfærabátum, en einnig dráttarbátum, mælingabátum, kaupskipum, ferjum og farþegaskipum. NAVIS hefur séð um fjölda breytinga á eldri skipum auk breytinga og nýhönnunar á vinnslulínum. Þá er ótalinn fjöldi annarra verkefna á sérsviðum NAVIS í skipatækni og útgerð.Á seinni árum hafa tjónaskoðanir og matsgerðir af ýmsu tagi, fyrir innlend og alþjóðleg tryggingafélög og skipafélög, verið veitamikill þáttur í starfsemi NAVIS. Margvísleg önnur þjónusta og starfsemi fer fram á vegum NAVIS og í raun má segja að starfsmenn telji sér fátt óviðkomandi á sviði skipa, sjávarútvegs og flutningastarfsemi

Á seinni árum hafa tjónaskoðanir og matsgerðir af ýmsu tagi, fyrir innlend og alþjóðleg tryggingafélög og skipafélög, verið veitamikill þáttur í starfsemi NAVIS. Margvísleg önnur þjónusta og starfsemi fer fram á vegum NAVIS og í raun má segja að starfsmenn telji sér fátt óviðkomandi á sviði skipa, sjávarútvegs og flutningastarfsemi.

Helstu þættir í sérfræðiþjónustu NAVIS eru:

  • Skipahönnun, bæði breytingar og nýsmíði. Gerð verklýsinga og útboðsgagna, kostnaðaráætlanir og mat á tilboðum. Eftirlit og umsjón með verkum, hvort sem það eru nýsmíði, breytingar eða viðgerðir.
  • Skoðun og ráðgjöf um val á vélbúnaði skipa, hönnun vinnslulína um borð, útvegun tilboða og mat á þeim.
  • Hallaprófanir, stöðugleikaútreikningar, þykktarmælingar og tonna-mælingar.
  • Tjónaskoðanir og mat á tjónum á skipum, vélum og farmi. Verklýsingar til endurbóta og viðgerða.
  • Úttektir af ýmsu tagi, t.d. “Draft eða Bunker Survey”; ástandsskoðanir við kaup, sölu eða leigu skips.   
  • Ráðgjöf um ISM- og ISPS-kóða og alhliða ráðgjöf um skiparekstur og skipa- og vélaverkfræði.

Hjá NAVIS starfa níu fjölhæfir fagmenn sem mynda sterka heild á sviði sjávarútvegs og skipasmíða.

NAVIS hefur verið þáttakandi og meðlimur í sjávarklasasamstarfinu „Íslenski Sjávarklasinn“ (Icelandic Ocean Cluster) frá því á árinu 2013 og hefur nú aðsetur í Húsi Sjávarklasans að Grandagarði 16, 101 Reykjavík. 

logo

Navis Verkfræði og ráðgjafa
Hús Sjávarklasans
Grandagarði 16
101 Reykjavík kort
Sími 544 2450
Netfang navis@navis.is

 

SJÁVARKLASINN

SjávarklasinnNavis flutti starfsstöðvar sínar í  hús Sjávarklasans við Reykjavíkurhöfn árið 2013 og hefur síðan verið virkur  þátttakandi og meðlimur í sjávarklasasamstarfinu. Sjávarklasinn hefur reynst öflugur samstarfsvettvangur sem hefur opnað margvíslega nýja möguleika í samstarfi við önnur fyrirtæki í tengdum greinum. Í því sambandi má meðal annars nefna Green Marine Technology (GMT), sem er samstarf 10 íslenskra fyrirtækja sem öll vinna að því að þróa grænar lausnir, þar sem við höfum skrifað undir viljayfirlýsingu til að vinna saman að þeim grænu markmiðum sem þar hafa verið skilgreind.  Green Marine Technology er til dæmis þátttakandi í teyminu sem vinnur þróun tvinn- línuveiðibátsins.  

Green Marine

Copyright © 2020 Navis - Marine Engineering and Consultation